Em bị người ta lừa cho em hút ma túy 1 hơi thuốc lá em có nghiện không ak?

10 câu trả lời 10