Trong đám hỏi cô dâu mặc dép quai dc k các b?

Help
5 câu trả lời 5