Cho hỏi tôi tính nóng võ công cao có ảnh hưởng gì đến tiền đồ ko?

4 câu trả lời 4