Tại sao em bỏ anh theo yêu thằng bạn học tiêu học, thpt, thcs của anh?😂?

3 câu trả lời 3