An cho mình hỏi có con chim sẻ non bay vào nhà mình lúc bay ra đập đầu vào cửa rồi bị con chó nhà mình cắn chết thì có làm sao k ạ?

6 câu trả lời 6