Tôi muốn mở xưởng nhôm kính năm 2018 tại Đà Nẵng được Không?

Tôi làm kĩ thuật cho Cty nhôm kính tại Đà Nẵng được 2 tháng rồi và muốn làm tiếp cho Cty tới cuối năm. Tinh Đầu năm 2018 sẽ mở xưởng nhỏ để thi công các nhà dân có được không. Năm 2018 thị trường nhôm kính các xưởng nhỏ có tồn tại được không ạ. Vốn đầu tư xưởng nhỏ khoảng bao nhiêu tiền ạ. Mong các tiền bối đi... hiển thị thêm Tôi làm kĩ thuật cho Cty nhôm kính tại Đà Nẵng được 2 tháng rồi và muốn làm tiếp cho Cty tới cuối năm. Tinh Đầu năm 2018 sẽ mở xưởng nhỏ để thi công các nhà dân có được không. Năm 2018 thị trường nhôm kính các xưởng nhỏ có tồn tại được không ạ. Vốn đầu tư xưởng nhỏ khoảng bao nhiêu tiền ạ. Mong các tiền bối đi trước chỉ giáo giúp ạ
6 câu trả lời 6