Nóng bao nhiêu độ thì được nghỉ học?

Theo em được biết ở Hà Nội khi trời lạnh dưới 10 độ thì học sinh được nghỉ.Vậy với cái nóng thì sao?
5 câu trả lời 5