Chúng ta có thể gặp nhau không?

Cập nhật: Hehe cảm ơn mọi người đã trả lời câu hỏi này hihi :).
11 câu trả lời 11