Nhà mình có con chó cả bốn chân nó đều có 6 ngón có sao không ạ?

7 câu trả lời 7