Em là 1 người yêu ca hát. nhưng em hát rất dở. lên cao không được.?

quảng giọng ngắn. mọi người có ai biet làm thế nào để hát cao l
lên và hay hơn không ạ. mong mọi người giúp đỡ
5 câu trả lời 5