Sau khi chuyển khoản vào tài khoản 1 người ở Vietcombank (k thẻ) thì ngân hàng có bảo mình điền thêm phiếu xác nhận đã chuyển khoản k ạ?

4 câu trả lời 4