Có ai biết cách chế khoan mini như nào ko, muốn tự chế?

6 câu trả lời 6