Ai có gì vui, hay chỉ tôi học hỏi với?

Tôi còn trẻ nhưng cảm thấy thiếu niềm vui và tình yêu trong cuộc sống.Cảm thấy buồn và bi quan do tôi hay gặp bất hạnh trong cuộc sống, tôi cũng cố thử tìm tình yêu nhưng lại thấy chỉ có tôi yêu không à, còn người ta đờ đờ ko quan tâm, ko hỏi thăm gì, thậm trí là hỏi một câu, cô ta chỉ chạy theo sự tiêu khiển và... hiển thị thêm Tôi còn trẻ nhưng cảm thấy thiếu niềm vui và tình yêu trong cuộc sống.Cảm thấy buồn và bi quan do tôi hay gặp bất hạnh trong cuộc sống, tôi cũng cố thử tìm tình yêu nhưng lại thấy chỉ có tôi yêu không à, còn người ta đờ đờ ko quan tâm, ko hỏi thăm gì, thậm trí là hỏi một câu, cô ta chỉ chạy theo sự tiêu khiển và nhắc đến giàu có gì đấy giúp cô ta, tôi cũng chẳng biết phải duy trì tình yêu kiểu nào nửa, tôi cũng đặt ra câu hỏi "chẳng lẽ trước lúc kết hôn, lại ko có khoảng thời gian hạnh phúc nào sao?", tôi biết là khi tôi nói "kết hôn đi" người ta sẽ ừ nhưng mà tôi thấy quá tẻ nhạt.
Câu hỏi phụ ai có trò gì, việc gì vui không chỉ cho tôi? Tks trước.
10 câu trả lời 10