Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a có diện tích xung quanh là?

4 câu trả lời 4