Muốn mở nhà máy đá lạnh để kinh doanh e?

sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy đá viên .?ngành công nghiệp lạnh? tự chế tạo máy đá?
5 câu trả lời 5