Cho em hỏi hiện tại có người bán xe máy! nhưng xe bị mất cavet với chủ bán hiện tại không phải người đăng ký xe ! Mua & đký tên e dc ko ?

5 câu trả lời 5