Sửa lỗi dùng từ :Tối qua vợ thằng Đậu bị đột tử nhưng rất may mắn là đã được phát hiện kịp thời nên đã được cứu sống?

9 câu trả lời 9