Mất niềm tin vào phụ nữ??

Đã 2 lần cũng là 2 mối tình. Dắt đi *** đều bị mất zin hết rồi. Mới 18t đời.
Có phải con gái thời nay đều bị bóc tem sớm phải ko mọi người.
Hay chỉ là con trai mơi đem lại hp cho nhau
8 câu trả lời 8