CHÍ CỐT CA ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA HÃY VUI SAY MÌNH CỨ UỐNG CỨ VUI CỨ CHÚC BIA NGON NHƯ MỌ?

CHÍ CỐT CA ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA HÃY VUI SAY MÌNH CỨ UỐNG CỨ VUI CỨ CHÚC BIA NGON NHƯ MỌI NGÀY TA CỨ VUI TA CỨ SAY TA CỨ VUI HOÀI NÀO BẠN ƠI SÁT VAI TA CÙNG CẠN LY VUI SAY ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ CHUNG VUI CÙNG NHAU UỐNG SẺ CHIA HẾT BAO SƯỚNG VUI TRONG ĐỜI... hiển thị thêm CHÍ CỐT CA
ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG
ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA HÃY VUI SAY
MÌNH CỨ UỐNG CỨ VUI CỨ CHÚC BIA NGON NHƯ MỌI NGÀY
TA CỨ VUI TA CỨ SAY TA CỨ VUI HOÀI
NÀO BẠN ƠI SÁT VAI TA CÙNG CẠN LY VUI SAY
ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ CHUNG VUI
CÙNG NHAU UỐNG SẺ CHIA HẾT BAO SƯỚNG VUI TRONG ĐỜI NÀY
TA HÃY VUI TA HÃY SAY TA HÃY VUI HOÀI
BẠN THÂN ƠI CHÚNG TA HÃY CÙNG CẠN LY VUI SAY
HÃY CỨ VUI TA MỘT NGÀY VUI NHẤT TRẦN ĐỜI
HÃY RÓT BIA TA MỜI BẠN THÂN KHẮP VÙNG MIỀN
MÌNH CÙNG NHAU RÓT BIA SẴN SÀNG MỜI BẠN THÂN NHỮNG LY BIA BÀN. NHẬU CUỘC VUI QUYẾT KHÔNG RA VỀ NÀO ANH EM ƠI
ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ BUNG LON
TIỆC BIA LỚN CỨ KHÔN CỨ NGON CỨ ZÔ CHO DÀI DÀI
ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ VUI HOÀI
ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG
4 câu trả lời 4