Cho em hỏi làm sao root sony xa1 không cần pc ạ?

5 câu trả lời 5