Mình muốn hỏi một số khái niệm trong lĩnh vực kinh tế, mọi người chỉ cần trả lời ngắn gọn dễ hiểu thôi ạ?

1. Ngân hàng có thay đổi lãi suất không? Tại sao ngân hàng lại thay đổi lãi suất? Có nhân tố nào tác động đến lãi suất ngân hàng không? Lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm, cái nào lớn hơn? Lãi suất do ai quy định? 2. Tại sao thế giới không sử dụng chung một đồng tiền? Tại sao mỗi quốc gia lại có tỉ giá tiền tệ... hiển thị thêm 1. Ngân hàng có thay đổi lãi suất không? Tại sao ngân hàng lại thay đổi lãi suất? Có nhân tố nào tác động đến lãi suất ngân hàng không? Lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm, cái nào lớn hơn? Lãi suất do ai quy định?
2. Tại sao thế giới không sử dụng chung một đồng tiền? Tại sao mỗi quốc gia lại có tỉ giá tiền tệ riêng? Việc thay đổi tỉ giá đem lại lợi ích gì cho quốc gia? Có nhân tố nào ảnh hưởng đến tỉ giá tiền tệ của quốc gia không?
4 câu trả lời 4