Mình sv năm 2, cho mình hỏi là đi làm tình nguyện cho khoa thì về sau có được ưu ái trong việc xét vào đảng không ạ ?

5 câu trả lời 5