Cá nhân mua hàng thì có được xuất hóa đơn?

Mình mua hàng của 1 doanh nghiệp, có yêu cầu xuất VAT nhưng bên bán hàng họ nói: chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn cho công ty, doanh nghiệp chứ không xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân. Như vậy có phù hợp với quy định hay không?
7 câu trả lời 7