Nhà mình mới bắt một chú chó vào khoảng 10h15 tối.Nhưng mẹ mình ko cho nên nhốt tạm sau nhà và không để nước hay thức ănnêncó chết ko ak.?

8 câu trả lời 8