Nhà hàng nào ăn ngon tại thị xã quảng trị?

Cập nhật: Có ai biết nahf hàng nào ở Thị Xã Quảng Trị ăn ngon mà giá rẻ không? Mình thấy trên Google : Nhà hàng ăn ngon tại thị xã quảng trị là NHÀ HÀNG ĐỒNG NỘI , có bạn nào ăn ở đây chưa? cho mình xin ý... hiển thị thêm Có ai biết nahf hàng nào ở Thị Xã Quảng Trị ăn ngon mà giá rẻ không?
Mình thấy trên Google : Nhà hàng ăn ngon tại thị xã quảng trị là NHÀ HÀNG ĐỒNG NỘI , có bạn nào ăn ở đây chưa? cho mình xin ý kiến.
https://sites.google.com/site/0905042579nhahangdhongnoi/0905042579---nha-hang-an-ngon-thuc-dhon-gia-re-nha-hang-uy-tin-nhat-tai-thi-xa-quang-tri
Cám ơn các bạn
6 câu trả lời 6