Nên để mức giá xi măng cao hay thấp?

Mình đang kinh doanh xi măng mà không biết nên để mức giá xi măng cao hay thấp. Theo các bạn giá cao và giá thấp sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc kinh doanh?
5 câu trả lời 5