Cho mình hỏi, nếu mình chỉ duỗi mái thôi thì tốn bao nhiu tiền và trong thời gian là bao lâu?

4 câu trả lời 4