Tóm tắt tác phẩm "Hòn Đất" của Anh Đức!!!?

Tình hình là cô mình bắt soạn tóm tắt bài "Hòn Đất" và nộp trong 2 ngày nữa nhưng thật sự mình không có thời gian để đọc hết cả 9 chương để mà tóm. Các anh/chị hay bạn nào đã từng đọc qua có thể tóm tắt giúp mình được không?
6 câu trả lời 6