Giúp em với ạ. Cho hình vuông ABCD. M, N lần lượt là trung điểm của AB , AD. Chứng minh rằng MD vuông góc với NC?

Cứu em với ạ
6 câu trả lời 6