Cần tìm phim ở VCT11,KidsTV.Mong mọi người giúp đỡ?

Phim hay chiếu buổi tối,hồi đó mình coi nhớ mang máng là tầm 2010-2012 gì ấy,nói chung đợt đó có chiếu cả Sabrina cô phù thủy nhỏ ở đâu ấy mà nhìn cảnh u ám lắm,bị nhỏ gì đó nhà giàu tráo thân đó.Phim mình cần tìm hình như tên là Những chuyện kể về người gác hầm mộ thì phải,mình chỉ nhớ phim hơi creepy xíu,có nhóm... hiển thị thêm Phim hay chiếu buổi tối,hồi đó mình coi nhớ mang máng là tầm 2010-2012 gì ấy,nói chung đợt đó có chiếu cả Sabrina cô phù thủy nhỏ ở đâu ấy mà nhìn cảnh u ám lắm,bị nhỏ gì đó nhà giàu tráo thân đó.Phim mình cần tìm hình như tên là Những chuyện kể về người gác hầm mộ thì phải,mình chỉ nhớ phim hơi creepy xíu,có nhóm bạn,và có ông gác hầm mộ.Mình ko nhớ đó có phải tên phim ko nữa nhưng mang máng là vậy,ai biết thông tin gì về phim thì chỉ mình với nhé
6 câu trả lời 6