Cần tư vấn hương nghiệp liên quan đến âm nhạc.?

Em ở Hà Nội sau khi thi đại hoc xong giờ e không muốn tiếp tuc đi hoc mà muốn chuyên sang hoc nghề. Từ bé thì e vẫn thich âm nhạc nhưng gia đình e thi không ai quen biết liên quan đên âm nhac hay gì cả, ban bè e biết cũng không ai theo đuôi gì liên quan nên định hướng hay gì gân như không... hiển thị thêm Em ở Hà Nội sau khi thi đại hoc xong giờ e không muốn tiếp tuc đi hoc mà muốn chuyên sang hoc nghề. Từ bé thì e vẫn thich âm nhạc nhưng gia đình e thi không ai quen biết liên quan đên âm nhac hay gì cả, ban bè e biết cũng không ai theo đuôi gì liên quan nên định hướng hay gì gân như không có. E thì hát không được hay lắm nhưng muốn công viêc sau này liên quan đến âm nhạc nên e muốn hoc về kĩ thuât âm thanh - kĩ thuật phòng thu. Hiện tại thì em chưa biết gì và cũng chưa biết hướng nào để bắt đầu, bác nào đi trước theo nghề nay mong chỉ cho e bước đầu nên làm gì, đi hoc ở đâu hay mấy bác có quen ai có thể chỉ bảo cho e không giới thiêu e với.
5 câu trả lời 5