Tìm phim HOẠT HÌNH chiếu trên vtc11?

Mình chỉ nhớ nội dung của phim: Một ngôi nhà ở trong rừng có một vòng tròn phép thuật bảo vệ khỏi lũ quỷ dữ. Vòng đó do ông của cậu bé nv chính tạo ra và viết vào một quyển sổ. Có một chuyện gì đó và cậu bé và ai đó (mình k nhớ nhân vật này) phải đi đến bệnh viện (nơi bà cậu bé đang ở) để đưa cho bà quyển sổ đó.... hiển thị thêm Mình chỉ nhớ nội dung của phim: Một ngôi nhà ở trong rừng có một vòng tròn phép thuật bảo vệ khỏi lũ quỷ dữ. Vòng đó do ông của cậu bé nv chính tạo ra và viết vào một quyển sổ. Có một chuyện gì đó và cậu bé và ai đó (mình k nhớ nhân vật này) phải đi đến bệnh viện (nơi bà cậu bé đang ở) để đưa cho bà quyển sổ đó. Bọn quỷ vẫn tìm cách vào nhà và lấy quyển sổ đó, chúng biết tin cậu mang sổ ra khỏi ngôi nhà có vòng phép nên đã rình, cậu bé biết điều đó nên đã đào hầm dưới đất để đi đến bệnh viện và đánh nhau vs bọn quỷ một hồi. Khi đi đến bệnh viện, sắp đưa được quyển sổ cho bà rồi thì bị bọn chúng giật rách mất một nửa và bọn chúng tìm ra cách phá vòng phép. Rồi quỷ vào nhà và đánh nhau vs cậu bé. Mình nhớ là bọn quỷ ý lúc bị đánh còn có máu màu xanh cơ =="
4 câu trả lời 4