BÚT CHỮ A MUA VỀ BỊ TUỘT NẮP TRÊN VÀ DƯỚI?

BÚT CHỮ A MUA VỀ BỊ TUỘT NẮP TRÊN VÀ DƯỚI
2 câu trả lời 2