LẠY CHÚA NGÀI CHĂN DẮT TÔI HỒN TÔI THẢNH THƠI BÊN ĐÔNG GIÓ LẠNH DÒNG SUỐI MÁT TRONG. CHÚA LÀ CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH NGÀI ĐƯA DẪN BƯỚC TÔI VỀ?

LẠY CHÚA NGÀI CHĂN DẮT TÔI HỒN TÔI THẢNH THƠI BÊN ĐÔNG GIÓ LẠNH DÒNG SUỐI MÁT TRONG. CHÚA LÀ CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH NGÀI ĐƯA DẪN BƯỚC TÔI VỀ CHỐN AN BÌNH HANH PHUC ĐC BÊN CHÚA LUÔN VÀ TÔI BƯỚC ĐI TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH TRỰC. ÔI TÌNH CHÚA BAO ÊM ĐỀM DẦU THƠM CHÚA SỨC CHO HẠNH PHÚC VÔ BỜ. DÙ VƯỢT QUA NÚI ĐỒI,... hiển thị thêm LẠY CHÚA NGÀI CHĂN DẮT TÔI HỒN TÔI THẢNH THƠI BÊN ĐÔNG GIÓ LẠNH DÒNG SUỐI MÁT TRONG. CHÚA LÀ CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH NGÀI ĐƯA DẪN BƯỚC TÔI VỀ CHỐN AN BÌNH HANH PHUC ĐC BÊN CHÚA LUÔN VÀ TÔI BƯỚC ĐI TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH TRỰC. ÔI TÌNH CHÚA BAO ÊM ĐỀM DẦU THƠM CHÚA SỨC CHO HẠNH PHÚC VÔ BỜ. DÙ VƯỢT QUA NÚI ĐỒI, DÙ VƯỢT QUA THÁC GHỀNH CÒN SỢ CHI HIỂM NGHÈO VÌ CHÚA Ở CÙNG CON DÙ MÀN ĐÊM NẶNG NỀ DÙ VƯỢT QUA NỖI SỢ VÌ CHÚA BẢO VỆ CON. TÌNH CHÚA TÌNH THƯƠNG NGÚT NGÀN. RƯỢU NGON DƯỚI CHA CHUA HIẾN CON THANG NGÀY MAI CHÚA HIỀN HÀ, LÒNG KHÔNG CHÚT SỐT SAO CHẲNG CHÚT NỠ NÀNG LONG CHUA TUA NUONG ẾM ÊM NGAI CHAN DAT TOI NHƯ CÁNH TAY MẸ NÂNG ĐỠ NÂNG THÁNG NGÀY SỐNG NOI BÊN NGÀI HỒN CON SẼ VỮNG TAM HẠNH PHÚC VÔ NGẦN DÙ TÌNH YÊU VỖ VỀ CÒN SỢ CHI ÁC THÙ VÌ CHÚA BẢO VỆ CON
5 câu trả lời 5