Mọi người ơi giúp em với?

Facebook gửi mã đăng nhập tới nhưng em không nhận được một tin nhắn nào , đã tham khảo nhiều cách nhưng vẫn không được , giúp em với hu hu
3 câu trả lời 3