Laptop của mình tự nhiên bị zậy ai biết sửa giúp mình với :((?

6 câu trả lời 6