Giúp em dịch văn bản a chi viết bằng tiếng anh đó dịch ra tiếng việt đi ạ?

5 câu trả lời 5