Vì sao e đã đổi sdt khoi phục rồi mà vẫn còn sdt cũ ko cách nào xoá bỏ dc ai biết chỉ voi?

7 câu trả lời 7