Tóc e bị gãy trên đỉnh đầu nó k mọc dài ra mà nó như tóc con ý.E bị như vậy sau khi đi duỗi tóc.Mọi người tư vấn cho e cách phục hồi lại tóc?

Tóc bị gãy
4 câu trả lời 4