Hic ai giúp em với lo quá?

Chả là lên mạng coi lá số ttử vi,thì cung phu thê ccủa em là dính sao tử có bạch hổ thì bị phán sau này chồng chết trước,thật tình chưa chồng con mà phán v thì sao dám lấy chồng hic
6 câu trả lời 6