Cách kiểm soát whistle( giọng sáo).Cái này ai xem Mariah cũng biết r, nhưng làm thế nào để kiểm soát nó để lúc nhỏ, lúc to thành giai điệu?

4 câu trả lời 4