định khoản mua 1 lô hàng hóa bán ngay cho khách hàng giá mua chưa thuế gtgt 10% là 80 giá bán chưa thuế 100 chưa thanh toán tiền?

4 câu trả lời 4