Máy tính em dạo này chậm và hay bị lag, có tìm hiểu thì thấy mọi ng có nói về vấn đề bảo dưỡng hệ thông máy tính tại nhà. Đã ai thử chưa ạ?

6 câu trả lời 6