19 tuổi và vẫn là sinh viên ,chưa có thu nhập có đăng kí thẻ visa vật lý được không mọi người ?

5 câu trả lời 5