Sao kpop khi làm mv đến lúc quay cảnh hát thì họ bật nhạc mà họ quay mv lên và hát nhép phải không?

4 câu trả lời 4