Em 2k3 k biết sóc lọ là j . K biết chịch là j và sex là j e cần câu trả lời và em mún nhìn cu của mấy a 2k trở xuống?

3 câu trả lời 3