Da e 2k3 cho e hỏi sóc lọ là j sex là j chịch là j sướng là sao và e mún nhìn cu cua mấy a 2k trở xuống?

47 câu trả lời 47