Em thích làm diễn viên, thì em nên thì vào trường gì sau khi học xong lớp 12 và thi khối gì,gồm những môn học nào.?

4 câu trả lời 4