Tổng p,e,n=140, trong đó số hạt mang điện bằng 65,714% tổng số hạtsố khối của B lớn hơn số khối của A là 21 đơn vị. Xác định số khối của A,B?

Hộ giải với mọi người ơi
4 câu trả lời 4