Chó nhà mình bây giờ nó có hiện tượng bỏ ăn và có cái bọng nước to bằng nắm tay. Cho mình hỏi là nó bi gì vậy ạ?

9 câu trả lời 9